Úvod

     Väčšina z nás predpokladá, že s peniazmi narábať je ľahké. Každý vie, ako peniaze vyzerajú, vie si ich zrátať a porovnať s cenovkami na tovare v obľúbenom obchode. To však zďaleka nie je všetko, čo by sme o nich mali vedieť. Práve naopak, to je len začiatok. Pojem finančná gramotnosť zahŕňa celý rad vedomostí, zručností a skúseností, ktoré majú spoločný cieľ, naučiť nás spravovať naše financie:

 • rozumne hospodáriť s tým, čo zarobíme
 • vedieť zaplatiť všetko, čo potrebujeme
 • myslieť a šetriť na horšie časy
 • požičať si výhodne, nie náhodne
 • ochrániť to, čo celý život budujeme

     IFGV je občianske združenie, ktoré vzniklo za účelom vzdelávania občanov v ekonomickej oblasti. Našou úlohou je sprostredkovať teoretické i praktické vedomosti a zručnosti v oblasti finančnej gramotnosti získané dlhoročnou praxou vo finančnom sektore. A to všetko jednoducho a zrozumiteľne.

     Preto, ak hľadáte odpovede na otázky

 • ako zostaviť a používať rodinný rozpočet?
 • ako výhodne nakupovať?
 • ako využívať bežný účet?
 • ako používať platobné karty?
 • ako si vybrať najvýhodnejší úver?
 • ako sa nezadlžovať nad rámec svojich možností?
 • ako riešiť ťažké finančné situácie?
 • ako zúročiť nasporené peniaze?
 • aké sú možnosti poistenia ako prostriedku ochrany života a majetku?
 • a mnohé ďalšie…

                                                         … potom ste na tej správnej stránke.